Dośrodkowo czy odśrodkowo?

Ashtanga vs Iyengar

Na drodze do Seniora

Metoda Feldenkraisa vs joga Iyengara

Między Introductory a Juniorem Intermediate

Początki mojego nauczania…