Dni Otwarte

Dni Otwarte

Są doskonałą okazją do tego, aby:

 • poznać nowe miejsce oraz nas – osoby w nim prowadzące zajęcia
 • skorzystać ze specjalnej oferty cenowej

Dwugodzinny moduł zapoznawczy obejmuje:

 • zajęcia jogi dla początkujących (1 godz.)
 • krótką prezentację szkoły, metody jogi oraz kadry nauczycielskiej
 • możliwość zadawania pytań

Przedział czasowy:

 • 10.00-12.00
 • 12.00-14.00

Specjalna oferta cenowa (akcja promocyjna) w trakcie dni otwartych obejmuje wszystkie nasze karnety i kursy jogi. Będzie można je wykupić z 20% bonifikatą. Karnety zakupione w specjalnej ofercie cenowej powinny zostać aktywowane nie później niż w przeciągu tygodnia od zakupu.

Wyłącznie w trakcie dni otwartych można nabyć karnet OPEN ważny trzy miesiące w cenie: 500 zł. Karnet będzie obowiązywał akurat do następnych dni otwartych lub przez trzy miesiące.

Daty 2020:

Regulamin dni otwartych (DO) i specjalnej oferty cenowej (SOC)

Moduł DO
 1. Organizatorem cyklicznej imprezy promocyjnej DO jest Studio Jogi Katarzyny Pilorz (SJKP)
 2. Do wzięcia udziału w konkretnym dwugodzinnym module DO uprawnione są osoby, które zarejestrowały się przez formularz zapisów na www, zapoznały się z Regulaminem SJKP i niniejszym regulaminem oraz wyraziły akceptację warunków obu regulaminów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wykonanych w trakcie zajęć DO zdjęć na profilu SJKP w mediach społecznościowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na udostępnienie swojego wizerunku zobowiązane są do poinformowania o tym organizatora przed rozpoczęciem zajęć w ramach DO.
Specjalna oferta cenowa (SOC)
 1. Do skorzystania ze SOC upoważnione są osoby biorące udział w DO.
 2. W ramach SOC można:
  • wykupić wszystkie karnety na zajęcia jogi oraz kursy jogi z aktualnej oferty SJKP z 20% bonifikatą
  • nabyć karnet OPEN ważny do kolejnych DO w cenie 500 zł.
 3. Wszystkie wykupione w SOC karnety na zajęcia jogi powinny zostać aktywowane w przeciągu 7 dni od daty DO. Ważność tych karnetów nie powinna przekroczyć 37 dni od daty DO, na których zostały wykupione.