Rytm, ruch, medytacja…

Dośrodkowo czy odśrodkowo?

Ashtanga vs Iyengar

Na drodze do Seniora

Jak rozwijać metodę IYENGARA (R)?

Nauczanie Prasianta vs Gity podejście do istoty praktyki