Jak rozwijać metodę IYENGARA (R)?

Nauczanie Prasianta vs Gity podejście do istoty praktyki

Moje pierwsze spotkanie z Gitą Iyengar

BKS Iyengar i jego mistrz – T Krishnamacharya. Cz. II

Gita Iyengar – odejście metaforą Jej życia

BKS Iyengara i jego mistrz – T Krishnamacharya. Cz. I