Kampania – Szkolenie o planowaniu praktyki

Zrezygnowałaś_eś z otrzymywania maili na temat tego szkolenia.

Pozostaniemy w kontakcie. Spodziewaj się ode mnie specjalnego biuletynu poświęconego zagadnieniom powiązanym z praktyką jogi, który wysyłam co dwa tygodnie we wtorki.

Do usłyszenia zatem!

Kasia Pilorz