Asana jako proces. Cz. I – Warszawa

Vinyasa w praktyce jogi Iyengara® – Kraków