Regulamin warsztatów jogi organizowanych przez Studio Jogi Katarzyny Pilorz (SJ)

OPŁATY I ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jogi jest zgłoszenie poprzez wysłanie emaila zgłoszeniowego oraz wpłata kwoty stanowiącej koszt warsztatu. Kwota stanowiąca koszt warsztatu to zaliczka, którą należy wpłacić do 7 dni od dokonania rezerwacji miejsca oraz reszta kwoty, która powinna zostać uiszczona w pierwszym dniu warsztatów.
 2. Zaliczka jest gwarancją uczestnictwa i w wypadku odstąpienia uczestnika od udziału pokrywa koszty organizatora. Dlatego nie jest zwracana w wypadku rezygnacji.
 3. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać FV są zobowiązani zgłosić ten fakt przy dokonaniu wpłaty pozostałej kwoty za warsztat podając jednocześnie dane do wystawienia takiej FV.
 4. Organizator wystawia FV w formie elektronicznej wysyłając ją z adresu: studiojogi@studiojogi.pl. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na otrzymanie FV w takiej formie proszony jest o zgłoszenie tego przy podawaniu danych do FV.

ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania „Zaleceń dla ćwiczących”, które są fragmentem „Regulaminu SJ”.
 2. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnej maty, paska oraz dwóch kostek.
 3. W wypadku, gdy nie posiadają którejś z rzeczy proszeni są o zgłoszenie tego faktu organizatorom.
 4. W trakcie warsztatów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu chyba, że zostanie na to wyrażona zgoda organizatora.
 5. W godzinach od 22 do 6 obowiązuje cisza nocna.

§§§

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy korzystają z usług SJ na własną odpowiedzialność.

Regulamin Studia Jogi Katarzyny Pilorz (fragment)
ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

 1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami. Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji również powinny powiadomić o tym prowadzącego.
 2. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godz. po dużym posiłku, 1 godz. po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
 3. Ćwiczy się boso, w przewiewnym stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
 4. Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy realizują go dokładnie, zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
 5. Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem. Osoby spóźnione więcej niż 5 min. nie będą wpuszczane na salę.
 6. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.
 7. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 8. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 9. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
 10. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów o niezbyt mocnych zapachach.
 11. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 12. Osoby uczestniczące w zajęciach dłużej niż trzy miesiące proszone są o przynoszenie swoich mat na zajęcia (wyraźnie oznakowanych).