Katarzyna Pilorz

Katarzyna Pilorz

Certyfikat IYENGARA ® 2020/21

Dyplomowany nauczyciel jogi metody IYENGARA (R) od 1999. Systematycznie podnosi kwalifikacje zdając egzaminy na kolejne stopnie nauczycielskie. Ostatni dyplom w stopniu Senior Intermediate II uzyskała z werdyktu samego BKS Iyengara w styczniu 2014 roku. Do kompetencji oficjalnie potwierdzonych tym dyplomem należą prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz dla pań w ciąży.

Praktyka własna

Jogę Iyengara praktykuje od 1996. Przez wiele lat oddana uczennica Faeqa Birii (jednego z bliższych uczniów Iyengara), jak również jego żony Corin Biria. Corocznie uczestniczy w warsztatach obu tych nauczycieli we Francji, jak i w Polsce. Systematycznie, co dwa lata odbywa miesięczne staże w Instytucie Iyengara w Punie. W grudniu 2010 i styczniu 2013 brała udział w zajęciach prowadzonych przez samego Gurujiego. Od 2006 roku, kiedy to po raz pierwszy odbyła dwumiesięczny staż w Instytucie Iyengara (co potwierdziło się również podczas drugiego stażu w 2008 r.) przeżywa niesłabnącą fascynację nauczaniem córki Iyengara – Gity Iyengar. W maju 2009 oraz 2010 miała okazję po raz kolejny czerpać z doświadczenia tej wspaniałej nauczycielki biorąc udział w obu konwencjach jogi – Europejskiej (Kolonia) i amerykańskiej (Portland), których częścią był warsztat z Gitą. Systematycznie doskonali swój warsztat również u innych doświadczonych nauczycieli z zagranicy, a spośród nich z największą intensywnością u Rity Keller (Niemcy). Od kilku lat podąża za wskazaniami Davida Meloni – młodego nauczyciela z Włoch, który szczyci się unikatowym certyfikatem Senior Advanced.

Nauczanie jogi

Doświadczenie w nauczaniu zawdzięcza intensywnej praktyce na tym polu. Od 1998 nieprzerwanie prowadzi zajęcia z grupami o różnej specyfice, począwszy od zajęć dla początkujących, przez tematyczne grupy ogólne, po intensywne sesje dla zaawansowanych. Ma na swoim koncie również wieloletnie doświadczenie w pracy z paniami w ciąży, a od 2008 roku również z jogą terapeutyczną.

Od 2004 roku prowadzi własne studio jogi, gdzie pod jej okiem trening przechodzą asystenci i przyszli nauczyciele jogi. Na bieżąco dzieli się wiedzą zdobywaną na szkoleniach w Polsce i za granicą organizując warsztaty oraz nauczając gościnnie w szkołach we Wrocławiu, Gdańsku, Rzeszowie i Katowicach.

Wiosną 2013 roku uzyskała oficjalne pozwolenie od samego Guruji Iyengara do prowadzenia treningów nauczycielskich na poziomie Introductory I/ II. Od 2011 roku prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów Junior Intermediate.

Joga – ale poza matą

Działalność na rzecz Stowarzyszenia Jogi IYENGARA (R) w Polsce

W okresie 2007-2008 działała intensywnie jako członek i moderator Komitetu Technicznego SJIP aktywnie uczestnicząc w tworzeniu procedur kształcenia nauczycieli w Polsce oraz standardów egzaminowania. Jest też członkiem oraz moderatorem polskich i międzynarodowych komisji egzaminacyjnych na stopień Introductory oraz Junior Intermediate.

Po 4 latach kadencji na stanowisku Prezesa SJIP została w czerwcu 2012 roku ponownie wybrana na tę funkcję. Była Prezesem Zarządu SJIP w latach 2008-2016 budując struktury tej organizacji. W czasie jej prezesury SJIP zaczęło działać prężnie na wielu polach – m. in. corocznie organizując konwencje jogi. Ostatnią – zamykającą drugą kadencję – poprowadził na jej zaproszenie nieobecny przez 12 lat w Polsce – Faeq Biria.

Publicystyka jogiczna

W ramach działalności popularyzatorskiej współpracowała (2006-2007) z ogólnopolskim portalem o jodze joga-joga.pl, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące spraw kobiecych w kontekście praktyki jogi. Lista opublikowanych przez nią artykułów oraz reportaży z Instytutu Iyengara w Indiach jest długa.

Od 2011 roku z dłuższą przerwą na macierzyństwo prowadzi blog o jodze: „Okiem nauczyciela Senior”.

O sobie

Poza jogą – z wykształcenia magister filozofii z ukończonymi studiami doktoranckimi z Cognitive Science. Absolwentka UJ. Pasjonatka tańca, były aktor teatru pantomimy, z powołania – nauczyciel. Zupełnie prywatnie – spełniona mama małego Kosmy 🙂