Cennik

Oprócz opłaty za pojedyncze wejście proponujemy cztery rodzaje karnetów miesięcznych, w zależności od częstotliwości zajęć w tygodniu.
zwykłe: ulgowe: zajęcia indywidualne:
jednorazowe wejście: 40 zł 40 zł 200 zł
karnety miesięczne
raz w tygodniu (4 wejścia): 120 zł 100 zł
dwa razy w tygodniu (8 wejść):

zaj. 1,5 h/ zaj. 1 h*

190 zł./ 175 zł.* 175 zł./ 160 zł.* 1280 zł
trzy razy w tygodniu (12 wejść):
dowolna ilość zajęć (open):

Karnety:

Karnet miesięczny wystawiany jest dla konkretnej osoby i tylko ona może z niego korzystać. Obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia. W wypadku, niewykorzystania wszystkich zajęć opłaconych w karnecie, po upływie terminu ważności karnetu zajęcia te przepadają.

Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy Studia Jogi, do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.

Master Class:

  • Pojedyncze warsztaty 2 h – 90 zł.
  • Pakiet 4 warsztatów (X-XII) – płatny z góry – 450 zł.

Karta Multi Sport Plus

Jest honorowana na wszystkich zajęciach karnetowanych za wyjątkiem sesji terapeutycznych.

Karta Fit-Profit

Jest honorowana na wszystkich zajęciach karnetowanych za wyjątkiem sesji terapeutycznych.

Multikarnet OK-System

Jest honorowany na wszystkich zajęciach karnetowanych za wyjątkiem sesji terapeutycznych. Do niektórych zajęć doliczana jest dopłata w wysokości 3-5 zł.