Omnipotencja – obserwacje, diagnoza, autoterapia i rokowania.

Na drodze do Seniora