Omnipotencja – obserwacje, diagnoza, autoterapia i rokowania.

Moje spotkania z Faeqiem Birią w Blacons

Blacons_V_2014

Między Siavasaną a Pranayamą

Pod czyim okiem rozwijać się dalej?

Mój pierwszy Nauczyciel

Między Introductory a Juniorem Intermediate