Omnipotencja – obserwacje, diagnoza, autoterapia i rokowania.

Mój pierwszy Nauczyciel

Nauczanie Prasianta vs Gity podejście do istoty praktyki

Moje pierwsze spotkanie z Gitą Iyengar

Gita Iyengar – odejście metaforą Jej życia