Omnipotencja – obserwacje, diagnoza, autoterapia i rokowania.

Mój pierwszy Nauczyciel

O spotkaniu z nauczycielką …