Konstytucja ciała a praktyka asan

Rola nauczyciela – cz. II

Rola nauczyciela – cz. I

O grupach asan – cz. II

O grupach asan – cz. I

Pozycje siedzące

Yoganusiasanam 2019 – przekaz Prasianta cz. 3.