O grupach asan – cz. II

O grupach asan cz. I

Pozycje siedzące

Yoganusiasanam 2019 – przekaz Prasianta cz. 3.

Yoganusiasanam 2019 – przekaz Prasianta cz. 1.

Rytm, ruch, medytacja…

Dośrodkowo czy odśrodkowo?