Yoganusiasanam 2019 – przekaz Prasianta cz. 1.

Yoganusiasanam 2019 – otwarcie obrad

Powrót do Indii – cz. 2.

Powrót do Indii – cz. 1.

Na drodze do Seniora

Nauczanie Prasianta vs Gity podejście do istoty praktyki