Bezruch i stan umysłu – cz. II

Bezruch i stan umysłu – cz. I

VINYASA w jodze – cz. III

VINYASA w jodze – cz. II

VINYASA w jodze – cz. I

Yoganusiasanam 2019 – Guruji o treningach nauczycielskich.