Na drodze do Seniora

Metoda Feldenkraisa vs joga Iyengara

Między Introductory a Juniorem Intermediate

Początki mojego nauczania…