Jak spotkałam Davida Meloni

Moje spotkania z Faeqiem Birią w Blacons

Blacons_V_2014

Na drodze do Seniora

Między Introductory a Juniorem Intermediate

Początki mojego nauczania…