O grupach asan – cz. II

O grupach asan cz. I

Pozycje siedzące

O praktyce Siavasany

Bezruch i stan umysłu – cz. II

Bezruch i stan umysłu – cz. I

Rytm, ruch, medytacja…