Blog

Między Introductory a Juniorem Intermediate

Początki mojego nauczania…

Jak rozwijać metodę IYENGARA (R)?

Nauczanie Prasianta vs Gity podejście do istoty praktyki

Moje pierwsze spotkanie z Gitą Iyengar

BKS Iyengar i jego mistrz – T Krishnamacharya. Cz. II